Krediti

Vaš biznis zaslužuje najbolje!

Akcija kredita za obrtna sredstva do 15.08.2015.

Kratkoročni kredit u iznosu do KM 100.000,00 u skladu sa potrebama klijenta, i kreditnom sposobnošću.

 •  Nominalna kamatna stopa od 6,50% do 6,90% fiksno  na godišnjem nivou
 • Naknada za obradu kredita : 0,50% od iznosa

( EKS 7,67% obračunat na iznos KM 100.000,00 nominalnu kamatni stopu 6,50% p.a  naknadu za obradu od 0,50% i rok povrata 12 mjeseci)

Dugoročni kredit u iznosu do KM 300.000,00 u skladu sa potrebama klijenta, i kreditnom sposobnošću.

 • Nominalna kamatna stopa od 7,20% do 8,00%  promjenjivana godišnjem nivou (marža + šesestomjesečni euribor )

( EKS 7,94% =obračunat na iznos KM 300.000,00 nominalnu kamatni stopu 7,20% p.a.,  naknadu za obradu od 0,70% i rok povrata 36 mjeseci)

 • Naknada za obradu kredita : 0,70% od iznosa

Na dugoročne kredite može se ugovoriti fiksna kamatna stopa od  NKS: 7,80% do 8,50% - na godišnjem nivou

Krediti za Mala i srednja poduzeća

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. prepoznaje značaj malog i srednjeg poduzetništva i samim tim razvijamo kreditne linije različitih namjena i ročnosti koje vam pomažu da unaprijedite poslovanje Vašeg poduzeća.
Iz palete proizvoda izdvajamo kredite za mala i srednja poduzeća i obrtnike:

Dugoročni krediti:

Namjenjen je za pružanje finansijske podrške preduzećima na period duži od 12 mjeseci .

 • Iznos kredita se utvrđuje prema financijskim potrebama klijenata i veličini SME klijenta, a sve u skladu sa kreditnom sposobnošću
 • Visina kamatne stope i naknade za obradu zahtjeva ovisi od namjene i iznosa kredita, te roka otplate.Kamatna stopa  se ugovara varijabilna, a na kredite s rokom otplate do 36 mjeseci može se ugovoriti i fiksna.
 •  Dugoročni kredit  za trajna obrtna sredstva namijenjen za nabavku roba, sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, plaćanje obaveza prema dobavljačima roba /usluga i drugim vjerovnicima, refinansiranje postojećih kredita  i sl. Kredit za obrtna sredstva Vam omogućuje da spremno dočekate sve poslovne izazove.
 • Dugoročni kredit za investicije  namjenjen je za kupovinu opreme, vozila  i postrojenja, kupovinu nekretnina i zemljišta, izgradnju/dogradnju, adaptacija objekata, kupovina inventara, refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja za  navedene namjene i sl.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita  se obračunava na saldo duga glavnice kredita  u procentualnom iznosu,a maksimalno do iznosa koji je primjenjivan prilikom obrade kredita.

Naknada za djelomičnu otplatu glavnice kredita se obračunava u procentualnom iznosu naknade za obradu kredita, koji se primjenjivao prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun naknade čini iznos koji se uplaćuje.

Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti odobravaju se za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtna sredstva , s rokom povrata do 12 mjeseci.

Kredit se može koristiti, u zavisnosti od potreba preduzeća , više načina :

 • Odjednom ,sukcesivno ili revolving

Kredit se vraća u anuitetima  ili jednokratno o dospjeću uz mjesečno plaćanje kamate.

 • Overdraft je oblik kratkoročnog financiranja poslovne djelatnosti , a povezan je sa transakcijskim računom poduzeća tzv. dozvoljeno prekoračenje po računu. Namijenjen je poduzećima koja imaju povremene potrebe za i dodatnim novčanim sredstvima  što omogućava fleksibilnost u poslovanju, te kvalitetnije upravljanje likvidnošću.Visina dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu odobrava se u zavisnosti od priliva na računu u zadnjih 6 mjeseci .
 • Revolving kredit je vrsta okvirnog kredita koja omogućava preduzeću korištenje i vraćanje kreditnih sredstava u skladu sa potrebama poslovanja. Povlačenje sredstava iz odobrenog kredita je brzo i jednostavno – dovoljano je poslati zahtjev SME savjetniku za prodaju.

Okvir za financijsko praćenje

•    Okvir za financijsko praćenje omogućuje zaključenje jednog osnovnog ugovora na period do 60 mjeseci, te osigurava brzu i efikasnu realizaciju svakog pojedinog zahtjeva unutar odobrenog iznosa, a podrazumijeva kratkoročne kredite, akreditive i garancije.