Krediti

Krediti za Mala i srednja poduzeća

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. prepoznaje značaj malog i srednjeg poduzetništva i samim tim razvijamo kreditne linije različitih namjena i ročnosti koje vam pomažu da unaprijedite poslovanje Vašeg poduzeća.
Iz palete proizvoda izdvajamo kredite za mala i srednja poduzeća i obrtnike:

Dugoročni krediti:

•    Kredit za trajna obrtna sredstva namijenjen za nabavku roba, sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda ,plaćanje obaveza prema dobavljačima roba /usluga i drugim vjerovnicima,refinansiranje postojećih kredita  i sl. Kredit za obrtna sredstva sa rokom otplate do 36 mjeseci koji Vam omogućuje da spremno dočekate sve poslovne izazove.
•    Kredit za investicije  namjenjen je za kupovinu opreme,vozila  i postrojenja,kupovina nekretnina i zemljišta,izgradnju/dogradnju ,adaptacija objekata,kupovina inventara ,refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja za  navedene namjene i sl. Rok otplate kredita je do 60 mjeseci .
Iznos kredita se utvrđuje prema financijskim potrebama klijenata i veličini SME klijenta, a sve u skladu sa kreditnom sposobnošću.Iznosi kredita mogu biti do KM 500.000,00.
Otplata kredita vrši u mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim anuitetima ovisno o dogovoru s klijentom.

Kratkoročni krediti

•    Kratkoročni krediti odobravaju se za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtna sredstva. Nude se s rokom povrata do 12 mjeseci, a može se dogovoriti povrat kredita u anuitetima ili plaćanje kamate mjesečno i povrat kredita jednokratno po dospijeću.
•    Kratkoročni kredit – Overdraft je oblik kratkoročnog financiranja, a povezan je sa transakcijskim računom poduzeća i odnosi se na dozvoljeno prekoračenje po računu. Namijenjen je poduzećima koja imaju povremene potrebe za obrtnim sredstvima i omogućuje fleksibilnost u poslovanju te kvalitetnije upravljanje likvidnošću.
Visina kamatne stope i naknade za obradu zahtjeva ovisi od namjene i iznosa kredita,te roka otplate.Kamatna stopa na kredite s rokom otplate do 36 mjeseci može se ugovoriti ili fiksna ili varijabilna ,a za kredite sa rokom otplate preko 36 mjeseci ugovara se varijabilna kamatna stopa.
Naknada za prijevremenu otplatu kredita  se obračunava na saldo duga glavnice kredita  u procentualnom iznosu,a maksimalno do iznosa koji je primjenjivan prilikom obrade kredita. -Naknada za djelomičnu otplatu glavnice kredita se obračunava u procentualnom iznosu naknade za obradu kredita, koji se primjenjivao prilikom obrade kredita. Osnovicu za obračun naknade čini iznos koji se uplaćuje.

Okvir za financijsko praćenje

•    Okvir za financijsko praćenje omogućuje zaključenje jednog osnovnog ugovora na period do 24 mjeseca,te osigurava brzu i efikasnu realizaciju svakog pojedinog zahtjeva unutar odobrenog iznosa, a podrazumijeva kratkoročne kredite, akreditive i garancije.